Pohybové vzorce při hře na hudební nástroje

Jmenuji se Honza a zhruba 20 let hraji amatérsky na klávesy, trubku a zobcovou flétnu. Mnoho z mých přátel - hudebníků - má zkušenosti se zdravotními obtížemi způsobenými hrou na hudební nástroj. Jsou i profesionální hudebníci, kteří kvůli bolestem přestali úplně hrát. Abych mohl takovým lidem pomáhat, tak aby nemuseli s hrou přestávat, nebo se do problémů vůbec nedostali a hráli třeba i lépe a s větší radostí než dřív, zahájil jsem tento výzkum.

Jsem studentem fyzioterapie a vidím souvislosti mezi způsoby vedení pohybů a hudbou - ať už její krásou, pokud jsou pohyby ladné, nebo bolestmi, pokud jsou pohyby vedeny nevhodně. Do sportu už se znalosti fyzioterapie dostaly, mezi hudebníky pronikají velmi pomalu - ke škodě samotných hudebníků. Chtěl bych pomoci tento stav zlepšit.

Prvním mým krokem v této oblasti je ,,zmapování terénu". Jste-li hudebník či hudebnice, ať už profesionální nebo amatérský, budu velmi rád, když se se mnou o své zkušenosti podělíte. Například pomocí následujícího dotazníku:

1. Na jaký/-é hudební nástroj/e hrajete?

2. Od kolika let věku se věnujete hře na uvedené nástroje?

3. Kolik času denně věnujete cvičení?

4. Hrajete na veřejnosti?

5. Pokud ano, jak často a jak dlouho?

6. Jakým způsobem jste získal/a hudební vzdělání?

7. Byl/a jste vyučujícím veden/a ke správnému držení těla? Pokud možno podrobně rozepište.

8. Trpíte nějakými bolestmi nebo obtížemi s pohybovým ústrojím? Pokud ano, popište je prosím.

9. Co děláte pro to, abyste výše uvedenými potížemi netrpěl/a?

10. Na co především zaměřujete svou pozornost při interpretaci hudebního díla?

11. Jak postupujete, chcete-li se naučit hrát novou skladbu? - Jakým způsobem se jí učíte?

12. Kolik je Vám let?

13. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?14. Jste muž nebo žena?

15. Chcete něco upřesnit? Případně sdělit mi nějakou připomínku, radu, doporučení?

16. Mohu se na Vás případně obrátit v dalším průběhu výzkumu? Pokud ano, sdělte mi, prosím, svou e-mailovou adresu, případně jiný kontakt:

17. A případně jak Vás mám oslovit :-):