Pohodlí a kvalita hry na hudební nástroje

Jmenuji se Honza, jsem členem České společnosti pro hudební fyziologii a medicínu hudebníků a v současné době studuji fyzioterapii na Zdravotně sociální fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Mnoho z mých přátel - hudebníků - mělo zdravotními obtížemi v souvislosti s hrou na hudební nástroj. Jsou i profesionální hudebníci, kteří kvůli bolestem přestali úplně hrát.

Ani špičková hra na hudební nástroj však bolest přinášet nemusí. Do sportu už se znalosti fyzioterapie dostaly, mezi hudebníky pronikají velmi pomalu - ke škodě samotných hudebníků. Chtěl bych pomoci tento stav zlepšit.

Prvním mým krokem v této oblasti je ,,zmapování terénu". Jste-li hudebník či hudebnice, ať už profesionální nebo amatérský, budu velmi rád, když se se mnou o své zkušenosti podělíte. Vyplnění následujícího dotazníku Vám nezabere více než několik minut:

1. Na jaký/-é hudební nástroj/e hrajete?

2. Od kolika let věku se věnujete hře na uvedené nástroje?

3. Kolik času denně věnujete cvičení?

4. Hrajete na veřejnosti?

5. Pokud ano, jak často a jak dlouho?

6. Jakým způsobem jste získal/a hudební vzdělání?

7. Byl/a jste vyučujícím veden/a ke správnému držení těla? Pokud možno podrobně rozepište.

8. Trpíte nějakými bolestmi nebo obtížemi s pohybovým ústrojím? Pokud ano, popište je prosím.

9. Co děláte pro to, abyste výše uvedenými potížemi netrpěl/a?

10. Na co především zaměřujete svou pozornost při interpretaci hudebního díla?

11. Jak postupujete, chcete-li se naučit hrát novou skladbu? - Jakým způsobem se jí učíte?

12. Máte oblíbenou polohu, ve které se Vám hraje nejlépe - sed, stoj, turecký sed, případně jinou ... ? Rozepište.

13. Máte nástroj upravený sobě na míru, případně používáte při hře ergonomické pomůcky? - Jaké?

14. Kolik je Vám let?

15. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?16. Jste muž nebo žena?

17. Chcete něco upřesnit? Případně sdělit mi nějakou připomínku, radu, doporučení?

18. Mohu se na Vás případně obrátit v praktické části výzkumu? Pokud ano, sdělte mi, prosím, svou e-mailovou adresu, případně jiný kontakt:

19. A případně jak Vás mám oslovit :-):