FotoJen

Nejen foto

Zpět na hlavní stránku

Zhýralé Zuzle

Za zataženým závěsem započalo zrození zlatovlasé Zuzany. Zlato, zatlač! Zdislava zaťala zuby za Zbyškovo zápěstí. - Zbyšek zavyl, zbledl. Zuzka zrozena! Zmožená Zdislava zalíbeně zhlíží zmatený zámotek. Zbyšek zajásal. Zabalili Zuzanku zavinovačkou.

Zuzík zobe zákusky. Zkynul. "Zuzano, zobej zeleninu!", zvolala Zdislava. "Zeleninou získáš zdraví, zákusky záhubu!", zvolal Zbyšek. Zuzana zívá. Zase zobe zákusky. Zajídá zmrzlinou. Zuby zašly, zcela zničeny! Zdalipak zlatníci zhotoví záložní? Zhotovili! Zázrak! Zuzka zuby zasula! Zuzana září zlatem!

Začas zlatozubou, zlatovlasou Zuzanu zahlédl zbožný Zdeněk. Zuzka září. Zdeňka zamýšlí zapantoflit závistivá Zita. Zita závidí. Zita Zuzaně zatápí. Zdeněk zatoužil získat Zuzanu. Zabiju zubra, zrobíme zásnuby!

Založili zubří základnu. Zbankrotovali. Zubři zdechli, zhynuli. Získat zákusek zhola znemožněno. Zanedlouho: Zdeněk zuří. - Zase zelí! Zuzana zmírá zimou. Zzzdeňku, zzatop, zhyneme! Zdeněk zamakal, získal zlata. Založil zásobárnu. Zapomněl zaklopit závoru. Zlato zmizelo. Zatracení zloději! Zlořádi! Zhýralci! Zmetci! Zzzz.... Zdeňku, zadrž! Zloba zabíjí! Zarobíme znovu! Zdeněk zamakal, Zuzka zarobila, získali zlata závratné zásoby!

Zněžnělý Zdeněk zamilovaně zulíbal zářící Zuzanku ...


IČO: 74160621 | E-mail: FotoJen@fotojen.cz | SMS: 608 281 831 | Jabber/XMPP: Lechy@member.fsf.org | IRC: FotoJen@irc.libera.chat

| | FotoJen na Firmy.cz