Svatba2018/Svatba2018_01

Společná cesty

Ve společnou cestu,
hold
přišli Vám vzdát.
S úsměvem na tváři
lásku, štěstí, hojnost
přát.
-Lsk-


Obrazárna Vpřed