Svatba2018/Svatba2018_05

Slib

Když láska srdce
a duše propojí
v jediné.
S Boží pomocí
nikdy ten cit pravý
nikdy, nezhyne!
-Lsk-


Vzad Obrazárna Vpřed